Co to jest podatek akcyzowy? Jakie prawo go reguluje?

Każdy konsument spotkał się z pojęciem akcyzy. Łatwo rozpoznać ją po oznakowaniu, które charakteryzuje orzełek. Obejmuje ona używki i wybrane produkty na rynku. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega podatek akcyzowy i jakie prawo go reguluje. Poznaj informacje, które przydadzą się zarówno właścicielom firm, jak i osobom fizycznym.

Szkolenie podatek akcyzowy

Zaczynając od rozwinięcia terminu, podatek akcyzowy należy do grupy podatków pośrednich. Nie ma natomiast tak powszechnego charakteru jak VAT, ponieważ akcyza nakładana jest tylko na niektóre kategorie wyrobów i jest wliczona w ich cenę. Podatek akcyzowy odprowadzają producenci i importerzy wyrobów a płaci go także nabywca końcowy. Do produktów objętych akcyzą zaliczamy:

  • napoje alkoholowe,
  • energię elektryczną,
  • produkty elektryczne,
  • susz tytoniowy,
  • płyn do papierosów elektrycznych,
  • produkty określane jako nowatorskie.

Aktem prawa regulującym kwestie akcyzy w Europie jest dyrektywa 2008/118/WE. W Polsce o kwestie związane z akcyzą opisane są w rozporządzeniu Ministra Finansów oraz ustawie o prawie akcyzowym.

Podział produktów akcyzowych

To kolejna część szkolenia podatku akcyzowego. Jak się okazuje, produkty zostały podzielone na wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane. Do zharmonizowanych zaliczamy paliwa silnikowe, oleje opałowe, energia elektryczna, gaz, napoje alkoholowe oraz produkty z branży tytoniowej. Do grupy niezharmonizowanej zaliczymy samochody osobowe, produkty kosmetyczne, broń, skóry futerkowe i wyroby perfumeryjne.

Jakie są stawki podatku akcyzowego?

W kwestii stawki, podatek akcyzowy może przyjąć formę procentową lub kwotową. Częściej są to jednak stanowi on konkretne, zależne od ilości wyrobu akcyzowego. Stawki procentowe stosuje się do obliczenia akcyzy od maksymalnej ceny w hurcie detalicznym dla produktów tytoniowych, takich jak susz i papierosy. Procentowy podatek stosuje się także przy obliczeniu opodatkowaniu samochodów osobowych. W przypadku aut kryterium oprocentowania jest pojemność silnika. Wyróżniamy więc:

  • pojemność do 2000 cm3 – 3,1 %,
  • pojemność powyżej 2000 cm3 – 18,6%.

Niekiedy do obliczenia podatku akcyzowego produktów tytoniowych stosuje się stawki zmodyfikowane, które łączą stawki procentowe i kwotowe.

Kto zajmuje się rozliczeniem – szkolenie podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest obliczany przez podatnika, płatnika albo przez organ podatkowy. Warto wiedzieć, że to podatnik sam deklaruje kwotę należności podatkowej do spłacenia. Deklarację należy sporządzić do 25 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym. Ta zasada tyczy zarówno produktów akcyzowych, jak i samochodów osobowych. Spłata akcyzy odbywa się w trybie bezpośrednim, a niekiedy w rozliczeniu uczestniczy płatnik. Tryb postępowania w przypadku akcyzy to płatność okresowa.