Kto to jest menadżer sprzedaży?

Manager sprzedaży to stanowisko kierownicze w dziale sprzedaży. Jaki powinien być dobry menadżer sprzedaży i kto może nim zostać?

Jak na każdym stanowisku konieczne jest spora wiedza i doświadczenie w branży. Kierownik sprzedaży przejmuje odpowiedzialność za osiągnięcie wyznaczonych celów, prognoz, budżetów oraz planuje i monitoruje koszty związane z procesem sprzedaży. Z tego powodu współpracuje ze sprzedawcami oraz przełożonymi przy ustalaniu celów i wyników sprzedaży. Zarządza także zespołem sprzedażowym, który wybiera, szkoli, motywuje oraz kontroluje pracę handlowców. Oprócz tego współpracuje także z innymi działami firmy.

Dobry menedżer sprzedaży powinien posiadać kompetencje miękkie w zakresie negocjacji, prowadzenia rozmów z pracownikami oraz klientami, zarządzania zespołem oraz twarde niezbędne choćby do pracy z danymi. Ten zawód z całą pewnością nie należy do rutynowych, ze względu na częsty kontakt z ludźmi oraz konieczność wyjazdów służbowych. Często pracują nieco dłużej niż standardowe osiem godzin. Menedżer podejmuje także decyzje mające wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorca, przez to ciąży na nich spora odpowiedzialność i niejednokrotnie duży stres. Mimo to wiele osób dąży do objęcia tej posady właśnie ze względu na różnorodność wyzwań, a także na interesujące wynagrodzenie.

Jak zostać lepszym menadżerem? Sprawdź menedżer sprzedaży szkolenie

Aby zostać menedżerem należy dobrze poznać proces sprzedaży. Obecnie większość menadżerów powinna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, znać co najmniej komunikatywnie język angielski, choć w wielu firmach konieczna jest znajomość dodatkowego języka, a także posiadać wiedzę na temat marketingu i sprzedaży. Oprócz tego przyda im się choćby podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. W tym zawodzie niezbędna jest dobra organizacja pracy, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Ponadto wiele zadań zależy od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Ogólne wymagania są podobne, jednak tak naprawdę każda firma jest inna.